Språkentusiasten Ulf Jansson
Som examinerad språkkonsult driver Ulf Jansson företaget Bokmakeriet AB i Färentuna. Han hjälper både företag och privatpersoner att skriva broschyrer, handböcker eller kataloger eller att korrekturläsa texter och böcker. Dessutom översätter han till svenska från flera språk.
– Jag hjälper folk att skriva begripliga texter helt enkelt, förklarar Ulf.
Bokmakeriet AB startades år 1990. Innan dess hade Ulf arbetat på en firma som skrev och översatte handböcker om datorsystem. Kort därefter fick han i uppdrag av Östergrens Elmotor att göra en produktkatalog.
– Och efter den blev det fler mindre broschyrer och ett tag satte jag upp och skötte deras
webb så jag jobbade hos dem i tio år, säger Ulf.

Ulf skriver handböcker, instruktionsbroschyrer och gör även korrekturläsningar åt andra skribenter. Han betonar vikten av att låta någon utomstående läsa materialet innan det går i tryck för allmänheten.
– Om man ska nå en bred allmänhet utanför sin egna lilla cirkel måste man förklara ovanliga ord och facktermer första gången de dyker upp i texten för att folk ska förstå. Med byråkrater
blir det ofta långa och krångliga substantivsjuka meningar, säger Ulf med ett skratt.

Ulf har alltid varit intresserad av språk och i början av hans karriär handlade det mest om att översätta engelska texter till svenska.
– I dag klarar de flesta själva av att översätta från engelska, men det är litet svårare åt andra hållet.
Förutom till och från engelska kan Ulf översätta från franska, tyska och holländska. Har du eller ditt företag behov av en översättning eller korrekturläsning? Kontakta Ulf som har tjugo års erfarenhet som språkkonsult.


Bokmakeriet AB

Bransch:
Information

Telefon: 08-560 426 50

Adress:
Bokmakeriet AB
Box 2
17904 Färentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN